Mini guide til adventuresleaguelog.com

(Version 0.1 – Guiden er a work in progress. Feedback modtages gerne)

Når du spiller AL, skal du udover dit character sheet have et logsheet. Der noteres de spil din karakter har deltaget i, hvor meget guld du har fået, xp, magic items osv.

Man kan på nettet printe et logsheet og udfylde dette. Man kan også bruge en hjemmeside som i denne guide.

Bemærk at dette er en mini guide. Så den gennemgår blot det mest nødvendige.

 

Trin 1:

Gå til hjemmesiden https://www.adventurersleaguelog.com

 

Trin 2:

Opret en konto.

 

Trin 3:

Du bør lande direkte på character log siden med en stor blå knap med “New character”

(Hvis ikke, så klik på character log øverst ved siden af D&D adventures league logoet.)

 

Trin 4:

Udfyld

Name

Race

Class and levels

Background

Lifestyle

Faction

 

Er der nogen af disse du er i tvivl om, så lad dem stå tomme. De kan føjes til senere. Det eneste som skal udfyldes er Name.

Gem din karakter (Klik på Save)

 

Trin 5:

Du er på en oversigt over din(e) karakterer.

1: Navnet på din karakter.

2: Åbner den menu du var på tidligere, hvor du indtastede Name, Race, Class osv.

3: Her står resten af det du indtastede. Jeg har i eksemplet ikke indtastet noget.

4: De fire knapper gør:

+DM logs: viser eventuelle DM logs. Dem kigger vi ikke på her.

Export: Gemmer en CSV fil til regneark.

Print: Printer en fuld eller condensed Log sheet. Den vender vi tilbage til.

New Entry; Her kan vi oprette en log af et spil.

5: Oversigt over dine logs.

 

Som nævnt er det knappen “New Entry” vi skal skal bruge til at lave en ny log. Tryk på den og vælg “Game log”

Så er vi klar til at taste ind.

 1. Adventure title: Skriv navnet eller lidt af scenariets navn. Hjemmesiden finder selv langt de flest scenarier selv.
 2. Date: Dato.
 3. XP Gained: Antal Xp tjent.
 4. GP +/-: Antal Guld tjent MINUS det som du har brugt.
 5. Downtime +/-: Antal downtime som du har tjent MINUS downtime som du har brugt.
 6. Renown: Antal Renown points du fik.
 7. Location: Stedet spillet blev kørt. Klik på manual entry. Dette kunne være “Fanatic”.
 8. DM: Klik på “manuel entry” Indtast DM navn og DCI nummer. DCI nummer er et officielt registreringsnummer for dig som spiller/DM. Man behøver ikke have et som spiller, men DM’s skal have et som du så kan noterer på din log-sheet.
 9. Notes:  Plads til at skrive andre oplysninger. Det kunne være titler eller andre ting som du har opnået i scenariet.
 10. Add Magic Item: Tilføj magiske items. (Se senere)
 11. Session: Bruges til at markere spil gange i Hard Cover kampagner. I scenarierne kan man skrive 1.

Når man har udfyldt det hele, tryk save.

Nu er vores Test karakter lavet. Næste gang skal du blot føje en “New Entry” til.

Åh. Vi glemte at føje vores magic item. Klik på den lille blok med pennen.

Så er vi tilbage i “New Log Entry” og kan “Add magic item”

Name: Navn på item

Rarity: Spørg din DM eller slå det op på f. Eks dnd-beyond.

Location found: Kan noteres, men i scenarierne er det oftest ikke nødvendigt.

Table og Result er kun til spil, hvor der slås en random item.

 

Tryk på Add Magic Item og Save dit log sheet.

 

Nu er du færdig og kan printe din log, hvis du skal bruge den i papirform.