D&D Adventurers League Danmark springer ud som organisation

Med det formål at styrke Dungeons & Dragons Adventurers League-aktiviteter i hele Danmark, er 7 ildsjæle, rollespillere og dungeon masters gået sammen for at skabe hjemmesiden og organisationen D&D Adventurers League Danmark.

Hjemmeside:
Via hjemmesiden www.dnd-al.dk og Facebook gruppen “D&D Adventurers League Danmark” (www.facebook.com/AdvLeagueDanmark) informeres om AL-relaterede events i Danmark, om nyheder indenfor D&D Adventurers League fra Wizards, vi tilbyder et diskussionsforum for relaterede emner, en Discord-server til onlinespil og sociale events og endelig står vi selv for at arrangere et væld af spil-arrangementer.

Hjemmesiden er åben for alle. Vi inviterer dig til at dele dine Adventurers League arrangementer, så vi kan få dem på event-listen. Det giver eksponering til dig, så du kan få dit bord fyldt op, og det viser at D&D Adventurers League lever i bedste velgående i Danmark.

Men husk, at det er et tilbud og absolut ganske frivilligt.

Arrangementer:
D&D Adventurers League Danmark fortsætter med at arrangere store og små arrangementer. Indtil nu har målet været hovedstadsområdet, men med hjemmesiden ser vi mulighed for at sprede aktiviteterne til hele landet. Det ser vi rigtigt meget frem til.

Samtidigt ændrer vi på strukturen for deltagelse i vores egne arrangementer. Fra den 2. marts 2018 er deltagelse i hovedparten af D&D Adventurers League Danmarks arrangementer gratis. Enkelte undtagelser er arrangementer der finder sted bag andre entre-krævende events. Her vil deltagelse forudsætte indløsning af billet til eventet. D&D Adventurers League Danmark modtager ingen penge hverken direkte eller indirekte for arrangementet, men er udelukkende drevet på frivillighedsbasis.

Organisation:
D&D Adventurers League Danmark er ikke en forening. Vi ønsker at sætte os ud over medlemskab, kontingent og lignende. I stedet drives initiativet af en styregruppe bestående af mennesker med vidt forskellige baggrunde, med en fælle passion for D&D Adventurers League. Styregruppen består af Martin Bugge, Ken Niels Wedel Christensen, Sidsel Holm, Rasmus Holm Jensen, Martin Norup Jensen, Casper Kirketerp-Helenius og Anders Tjagvad.

Deltagelse i initiativet er gratis og åbent for alle.

Velkommen til DnD-AL.dk

Formålet med hjemmesiden hér er at forene de danske Dungeons & Dragons -Adventurers League aktiviteter under en samlet fane, så det er let for interesserede at få indblik i de igangværende aktiviteter og se hvornår man kan komme til at spille hvadenten det er i butik eller online.

Det er klart, at der ikke er en forpligtelse for hele landets Adventurers League-aktiviteter til at forene sig under hjemmesiden. Hjemmesiden er ment som et forsamlingssted, et oplysningssted og altså ikke mindst en informations-hub, hvor alle de, der ønsker at involvere sig i Adventurers League, kan føle sig velkomne og velinformerede.