Med version 11.0 af Adventurers League Players Guide er Adventurer League nu meget mere fokuseret på at lade spillerne spille og ikke så meget regel-fortolkning, undtagelser, betingelser og begrænsninger.

Men hvad må jeg så spille med min historic karakter?
Begrebet historic karakterer eksisterer ikke længere. Nu er der Forgotten Realms-karakterer og de kan spille indhold fra alle sæsonerne. Uden begrænsninger.

Hvad med alt det andet, faktioner, renown, guld limits etc?
Overordnet set, er der ikke sket nogle nævneværdige ændringer. Renown rewards er blevet overhalet en smule og du kan du melde dig ind i en hvilken som helst faktion, bare du har Safe Haven baggrunds-featuren. Undtaget er fortsat The Red Wizards of Thay, og du skal også fortsat være opmærksom på, om der er andre begrænsninger, der udelukker dig fra en given faktion.
Intet er ændret i forhold til level stigning og guld limits, de er det samme som i sæson 9.

Må jeg stadig ændre alt andet end navnet på min karakter?
Ja og mere til. Begrænsningen på navneskiftet er ophævet! Dine karakterer må altså skifte alt fra undertøj til navn. Når som helst. Gogogo!