Når du spiller Adventurers League får du det guld som modulet tilskriver dig.

Mondænt udstyr, items og skatte der findes i løbet af modulet – og ikke er brugt til et praktisk formål når modulet sluttes – omsættes til guld, der deles mellem karaktererne.

Der er ingen begrænsning på hvor meget guld din karakter kan holde udover reglerne om encumberence.