Adfærdsretningslinjer for Adventurers League Danmark

This document is also available in english.

Alle D&D Adventurers League deltagere er her for at have det sjovt og skal kunne føle sig sikre og velkomne til hver en tid. Alle deltagere (spillere, Dungeon Mastere, administratorer og organisatorer) forventes at overholde følgende adfærdsretningslinjer.

Fælles for nedenstående er at vi værner om din anonymitet. Al kontakt til organisatorer eller administratorer holdes uden angivers navns nævnelse. Din sikkerhed er vores styrke.

Føler du, at du er blevet uretfærdigt behandlet, spørg da straks efter organisatoren for at få afklaret evt misforståelser. Din DM kan altid henvise dig til organisatoren hvis du er i tvivl om hvem det er.

 • Følg DMens eksempel, undlad at diskutere med DMen eller andre spillere over regler.
 • Deltagere skal udvise en adfærd der understøtter målet om at alle deltagere har det sjovt og føler sig trygge.
 • Undgå overdrevent vulgært, seksuelt eller på anden vis “voksent” sprog og ditto temaer.
  • Afstå fra at bruge detaljerede beskrivelser af seksuel ageren, voldtægt, nedladende snak om køn, etc.
  • Een mundtlig advarsel gives af organisatoren forud for bortvisning fra spilleområdet.
 • Lad de andre spillere tale, undlad at afbryde og tale i munden på andre.
 • Undgå forstyrrende udenoms-snak der ikke er relevant for det igangværende eventyr. Husk også at lade andre spillere få opmærksomhed fra DMen.
  • Een mundtlig advarsel gives af organisatoren forud for bortvisning fra bordet.
 • Undlad at opfordre andre til at bruge sociale medier til at mobbe, negativt udstille eller true andre deltagere. Undgå telefonsamtaler ved bordet. Hvis det er strengt nødvendigt, giv besked og forlad bordet indtil telefonsamtalen er overstået.
  • Mobning, udskamning og tilsvarende kan være bagtalelse af en anden spiller eller karakter, men også at opildne andre spillere til at ekskludere en spiller fra aktiv deltagelse ved bordet. Vær inkluderende.
  • Een mundtlig advarsel gives af organisatorn forud for bortvisning fra spilleområdet og spillestedet.
 • Der føres nul-tolerance overfor tyveri eller aggressiv adfærd.
  • Tyveri og aggressiv adfærd medfører øjeblikkelig bortvisning fra spillestedet samt alle fremtidige ALDK begivenheder og spilaftener.
  • Aggressiv adfærd inkluderer trusler om eller faktisk fysisk aggression, brugen af race-, køns- eller kulturdiskriminerende ukvemsord mod andre deltagere, eller på anden vis genere andre deltagere.
  • Ved aggresiv adfærd gives een mundtlig advarsel fra organisatoren forud for bortvisning fra spilleområdet og spillestedet.
  • Ved tyveri bortvises på stedet for bestandigt og politiet inddrages om nødvendigt.
 • Begivenheder og spilaftener er ikke dating-steder. Vi er her for at spille Dungeons & Dragons. At finde sig en partner er ikke en del af en begivenhed eller spilaften.
 • Seksuelt aggressiv eller suggestiv adfærd tolereres på ingen måde fra nogen deltager ved en begivenhed eller spilaften, og vil medføre øjeblikke bortvisning fra spillestedet.
  • Een mundtlig advarsel gives af organisatoren forud for bortvisning fra spilleområdet og spillestedet.

Hvad gør jeg hvis jeg oplever noget ubehageligt? Har du brug for hjælp, ræk da ud til en administrator eller organisator, der let kan identificeret via deres badge eller trøje med “ALDK” logo.

 • Deltagere, der føler at de er i et utrygt miljø, bør øjeblikkeligt meddele dette til begivenhedens organisator.
 • Deltagere, der bemærker forstyrrende adfærd, bør gøre de forstyrrende elementer opmærksomme på deres generende adfærd.
 • Hvis en deltager føler ubehag ved at påpege generende adfærd, bør deltageren øjeblikkeligt rette sin henvendelse til sin DM eller til begivenhedens organisator.
 • DMen har altid ret til at bede en forstyrrende spiller om at forlade bordet for at tale med begivenhedens organisator.
 • Organisatoren har ret til at fjerne en forstyrrende eller aggressiv spiller eller DM fra spilområdet eller spillestedet.

RESPEKTER OG HJÆLP HINANDEN OG HAV DET SJOVT!