OPFØLGNING PÅ STATSMINISTERENS UDMELDING/FOLLOW-UP TO THE PRIME MINISTERS ANNOUNCEMENT

OPFØLGNING PÅ STATSMINISTERENS UDMELDING:
Styregruppen er blevet enige om, at vi i Adventurers League Danmark naturligvis støtter op om statsministerens udmelding her kl. 20:30 omkring at begrænse forsamlinger mest muligt, for at standse den eksplosive spredning af COVID-19 vi har set de sidste dage.
Derfor beder vi alle jer AL spillere om øjeblikkeligt at aflyse alle fysiske spil fra nu af og indtil videre til mandag den 30/3.
Når det er sagt, så følger her istedet en opfordring til at afsøge andre måder at spille på. D&D og dermed også AL, kan snildt spilles på onlineplatforme som Roll20, Fantasy Grounds og Tabletop Simulator, og kan man leve uden kort og figurer, så er Skype, Google Hangout eller Discord gode muligheder.
Vi følger i styregruppen situationen tæt, men dette er indtil videre vores beslutning omkring Adventurers League Danmarks aktiviteter.

—————————-

FOLLOW-UP TO THE PRIME MINISTERS ANNOUNCEMENT:

The council has agreed that we, Adventurers League Denmark, of course supports the prime ministers wish tonight at 8:30pm regarding limiting gatherings as much as possible to slow down the explosive spreading of COVID-19 we have seen recently.

Thus we ask all you AL players to immediately cancel all physical games from this very moment on and so far until Monday March 30th.

That said, let us take this opportunity to seek out playing D&D in new ways. Both D&D and AL can be played through Roll20, Fantasy Grounds and Tabletop Simulator, and if you can live with theatre of mind, you can come a long way with Skype, Google Hangout or Discord.

The council is following the situation closely, but this is our decision regarding Adventurers League Denmarks activities for the time being.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.