“Men jeg har læst på denne her blog..”

Reglerne i D&D 5e er heldigvis ikke så komplicerede som de var for bare 3 revisioner siden. Men derfor kan der stadig opstå tvivl om fortolkning, om afgræsning, om een bog der siger een ting og en anden bog der siger noget andet. Ikke mindst under AL spil, hvor der lægges yderligere ramme ned over spillerne.

Når vi spiller rollespil med karakterer vi kærer os omkring, så er det let at lade følelserne løbe af med os, når vi lige har lagt en plan, steget level og fået nye kræfter eller fået en genial idé til social interaktion.

Når dét sker, og en anden spiller – eller DMen – skyder din idé ned med en regelreference, så husk på, at det her bare er et spil. Et spil, hvor alle rundt om bordet skal have det sjovt.

Skulle der opstå tvivl, er det vigtigt at huske på, at ved bordet er DM’en ikke blot historiefortæller og monsterstyrer men også overdommer. DMens afgørelse er ikke til diskussion under spillet. Heller ikke selvom du ikke er enig. Og heller ikke selvom du har ret.

Vi er bare DMs, ikke alvidende orakler.

Husk, at vi alle spiller under den Code of Conduct vi finder bagerst i D&D AL Players Guide som du finder i Players Pack og kan se herunder.

.

Ved butiks- og andre større arrangementer vil een af DMsne også være organisator. Organisatoren er over-overdommer, og har til ansvar at sikre at enkelte borde ikke drukner i netop disse diskussioner.

Men hvad kan du så som spiller gøre, hvis du mener at du er i din gode ret? At din DM tager fejl?

Først og fremmest, så er kilderne til regelmaterialet til D&D og AL klokkeklart: Regelbøgerne, AL-dokumenter i Players og DMs Pack, og endelig opslag på Facebook og Twitter markeret med #AL_Admin. Sage Advice er en rigtig god kilde til fortolkning af regelbøgerne, men i sidste ende er det op til den enkelte DM at fortolke reglerne.

Forvent at din DM måske ikke dømmer til din fordel, hvis du har din kilde fra andet materiale end ovennævnte. Det er DMen i sin fulde ret til.

Derfor: Hvis du laver en quirky karakter med særlige egenskaber, som du mener falder indenfor AL, så indhent en forhåndsgodkendelse af din karakter eller egenskab fra en AL Admin i D&D Adventurers League-gruppen på Facebook.

Det er fortsat ikke en invitation til diskussion under spillet, men så har du din dokumentation på det rene til en efterfølgende snak om tvivlsspørgsmålet. Måske du rent faktisk kan lære DMen noget?

Kort sagt: DMen bestemmer under spillet. Hvis du som spiller ikke mener at DMen vurderer rigtigt gentagne gange på tværs af flere spil, så overvej at find en anden DM. Det er heldigvis din ret som spiller. Hav dine fakta på plads inden spilstart, evt i form af en #AL_Admin ruling der underbygger din regelfortolkning. Men igen: Undgå diskussion under spillet, gem det til bagefter.

Husk så, vigtigst af alt: Det her er et spil, vi spiller i vores fritid. At alle rundt om bordet har det sjovt er det absolut vigtigste af alle mål.

2 tanker om ““Men jeg har læst på denne her blog..”

  1. Flemming

    Så vidt jeg ved, så er både Jeremys Tweets og Sage-Advice kun råd til hvordan man kan afgøre nogle af de punkter hvor der opstår tvivls spørgsmål. Og at det kun er Bøgerne, AL guides’ne og så selvfølgelig posts markeret med #AL_Admin af en AL Admin som faktisk er direkte regler som skal følges under AL.

    Dette er også understøttet af AL FAQ’en Side 3 under punkterne: “What About Sage Advice” og “What about guidance given on Facebook/Google+ Etc.”

    Hvis de ikke er markeret med #AL_Admin eller #AL_Official så er de altså kun råd eller guidelines til hvad der ses som RAI og ikke en tvungen regel.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.